Zaznacz stronę

REGULAMIN PROMOCJI

 

  • Regulamin zakupu i realizacji Voucherów La Guèl Clinic&SPA

    Voucher na Prezent jest dokumentem wystawianym przez La Guèl Clinic&SPA prowadzoną przez MINVESTS PIOTR KORC z siedzibą w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B NIP 951-221-16-21.Voucher jest wydawany w formie bonu towarowego w wersji papierowej. Voucher upoważnia do skorzystania z usług i/lub zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.Voucher może być zrealizowany tylko w La Guèl Clinic&SPA w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B.Z jednego Vouchera może skorzystać tylko jedna osoba.Zakupu Vouchera można dokonać osobiście w La Guèl Clinic&SPA lub drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego  laguel.shoplo.pl. Warunkiem zakupu Vouchera poprzez stronę laguel.shoplo.pl jest wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie.Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zawarciem dwustronnej umowy na odległość.Voucher zakupiony przez stronę laguel.shoplo.pl można odebrać osobiście w La Guèl Clinic&SPA w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B lub może on zostać wysłany na podany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.Wysyłka Vouchera za pośrednictwem Poczty Polskiej jest bezpłatna.Wysyłka Vouchera następuje w przeciągu 24 godzin, od momentu zaksięgowania środków na koncie La Guèl Clinic&SPA.Zakup Vouchera drogą elektroniczną wiąże się z obowiązkiem zapłaty przelewem na konto La Guèl Clinic&SPA lub osobiście w La Guèl Clinic&SPA w Warszawie przy ul. Pelikanów 10B.Voucher wystawiany jest na konkretną usługę/pakiet usług lub na określoną kwotę.Voucher wystawiony na określoną kwotę może być zrealizowany na dowolną usługę lub produkt dostępny w ofercie La Guèl Clinic&SPA.W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem La Guèl Clinic&SPA obowiązującym w dniu realizacji usługi.W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem La Guèl Clinic&SPA obowiązującym w dniu realizacji usługi.W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest niższa niż wartość Vouchera, La Guèl Clinic&SPA nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż wartość Vouchera, La Guèl Clinic&SPA nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.Voucher wystawiony na konkretną usługę/pakiet usług może być wykorzystany na realizację innej usługi/pakietu usług niż wskazane na Voucherze, jeżeli istnieją istotne przeciwwskazania do zrealizowania usługi/pakietu usług wskazanych na Voucherze.Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu na zrealizowanie usługi/pakietu usług pod numerem telefonu wskazanym na Voucherze lub osobiście w La Guèl Clinic&SPA.Z Vouchera mogą korzystać osoby pełnoletnie.Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Voucher pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody na wykonanie usługi przez opiekuna ustawowego w formie pisemnej.Voucher należy okazać przed zrealizowaniem usługi.Voucher ważny jest 3 miesiące liczone od daty jego zakupu.Klient może zrealizować Voucher w terminie jego ważności. Po upływie terminu ważności Vouchera, Voucher traci ważność, a Klient traci wynikające z niego uprawnienia.W przypadku niezrealizowania Vouchera przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Vouchera, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Vouchera, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Voucher.Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.Vouchery nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w La Guèl Clinic&SPA.Voucher może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w La Guèl Clinic&SPA.La Guèl Clinic&SPA nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Vouchera.W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager La Guèl Clinic&SPA.La Guèl Clinic&SPA nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu/pakietu usług, w przypadku stwierdzenia przez personel La Guèl Clinic&SPA przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu.Niniejszy Regulamin dostępny jest w La Guèl Clinic&SPA oraz na stronie www.laguel.pl.Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Voucherów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Vouchera, osoba zakupująca Voucher oraz osoba realizująca Voucher oświadczają, iż zapoznały się z jego treścią i akceptują ją w całości.La Guèl Clinic&SPA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie www.laguel.pl.